Giấy mua bán đất nông nghiệp hợp pháp mới và chính xác nhất

Giấy mua bán đất nông nghiệp còn được gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đây là một trong những giấy tờ quan trọng và bắt buộc phải có khi hộ gia đình hoặc cá nhân mong muốn chuyển nhượng hay mua bán với cá nhân, hộ gia đình và các tổ chức khác. Mẫu giấy mua bán này là chứng từ pháp lý khi giao dịch mua bán đất nông nghiệp và cần được công chứng của cơ quan có thẩm quyền, và sẽ có hiệu lực từ ngày đăng ký. Dưới đây chúng tôi xin gửi đến các bạn những mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp đúng chuẩn nhất theo đúng quy định nhà nước.

Giấy mua bán đất nông nghiệp hợp pháp mới và chính xác nhất

 

Mẫu giấy mua bán đất NN hợp pháp mới và chính xác 

Để có thể mua bán hay giao dịch hoặc chuyển nhượng đất nông nghiệp thành công không thể thiếu một hợp đồng mua bán hay giấy mua bán đất nông nghiệp. Loại giấy này được thành lập văn bản có công chứng và chứng minh thỏa thuận chuyển giao quyền sử dụng đất cũng như quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Nội dung của mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp thường bao gồm các thông tin như sau:

 • Tên hợp đồng chuyển nhượng và quyền sử dụng đất nông nghiệp
 • Thông tin bên chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp phải bao gồm CMND hoặc giấy tờ tương đương, địa chỉ liên hệ hay số điện thoại…
 • Các quyền sử dụng đất chuyển đổi gồm: Thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số, thửa đất số, vị trí thửa đất, diện tích và hình thức sử dụng…
 • Giá trị của thửa đất nông nghiệp và phương thức thanh toán theo như thỏa thuận hai bên
 • Quyền và nghĩa vụ của hai bên chuyển nhượng cũng như nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp
 • Phương thức giải quyết khi có tranh chấp trong hợp đồng
 • Lời cam đoan của cả 2 bên trong hợp đồng;
 • Điều khoản cuối cùng trong mỗi hợp đồng

Lưu ý:

 • Cần phải điền đầy đủ thông tin cá nhân của bên chuyển nhượng cũng như bên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp. Thông tin chính xác về thửa đất cùng các nội dung thỏa thuận về giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán.
 • Về hình thức giấy mua bán đất nông nghiệp. Sau khi đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng thì cần phải tiến hành các thủ tục tại các cơ quan có thẩm quyền về đăng ký đất đai để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Giấy mua bán đất nông nghiệp hợp pháp mới và chính xác nhất

Điều kiện để mua bán đất nông nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013, những người sử dụng đất được thực hiện đầy đủ quyền của mình, trong đó có bao gồm cả quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

 • Có đủ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp
 • Đất đai không có tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất sẽ không bị kê biên để đảm bảo cho việc thi hành án
 • Vẫn trong thời hạn sử dụng đất
 • Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ phải được đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền về đăng ký đất đai và phải có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp viết bằng tay

Bên cạnh mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp soạn thảo thông thường thì giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay cũng được coi như là một hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp theo như quy định của pháp luật.

Mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp cũng được hiểu như là một dạng hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ. Theo đó, trong giấy mua bán này cũng sẽ có quy định quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong hợp đồng. Mặt khác, Giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay cũng cần được đáp ứng những điều kiện sau để không bị vô hiệu theo như quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

 • Chủ thể ký kết giấy viết tay quyền sử dụng đất cần phải đủ tuổi trưởng thành và có đủ năng lực trách nhiệm dân sự theo như quy định;
 • Mục đích và nội dung ký kết không vi phạm pháp luật; không được trái đạo đức xã hội;
 • Chủ thể ký kết hợp đồng là phải hoàn toàn tự nguyện;
 • Hình thức của giao dịch dân sự cũng cần phải đáp ứng một số trường hợp nhất định. Cụ thể, với giấy chuyển mua bán, đất nông nghiệp viết bằng tay thì cần phải có đầy đủ thủ tục công chứng mới phát huy hiệu lực của loại hợp đồng này.

Các nội dung cơ bản của Giấy mua bán đất nông nghiệp bao gồm:

 • Các điều khoản về quyền sử dụng đất chuyển nhượng của đất nông nghiệp;
 • Giá chuyển nhượng đất nông nghiệp và các phương thức thanh toán;
 • Việc bàn giao và đăng ký quyền sử đất;
 • Trách nhiệm nộp đầy đủ thuế và nộp lệ phí;
 • Các phương thức để giải quyết tranh chấp của 2 bên trong hợp đồng;
 • Lời cam đoan của cả 2 bên trong hợp đồng;
 • Điều khoản cuối cùng ở trong hợp đồng

Giấy mua bán đất nông nghiệp hợp pháp mới và chính xác nhất

Kết luận

Trên đây là những thông tin về mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp mới nhất và hợp pháp hy vọng đã giúp ích được cho bạn đọc. 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Trả lời